1. TITLU: Se va completa denumirea integrală a articolului aşa cum aceasta a fost adus la cunoştinţă publică. Se vor utiliza litere mici și diacritice, se vor folosi ghilimele sau alte însemne (semn de întrebare, exclamare, etc) doar dacă titlul operei, așa cum a fost publicat, conține astfel de însemne, de exemplu: “A” de la “Academica”

FOARTE IMPORTANT! 

 

  1. PUBLICAȚIE: Se va menţiona denumirea publicației (revistă, anuar, magazin, conferință, volum științific etc), în care a fost publicat articolul/opera.
  2. NUMĂRUL: Se va menționa numărul publicației în care a fost publicat articolul.
  3. DATA PUBLICĂRII: Se va menționa anul publicației (revistă, anuar, magazin etc), în care a fost publicat articolul, respectiv data primei publicări sau data când opera a fost adusă la cunoștința publicului pentru prima dată.

FOARTE IMPORTANT! 

 

  1. NUMĂRUL DE PAGINI – DE LA PAG. LA PAG. : Se vor menționa numărul paginilor din publicație, unde a fost publicat articolul. În situația în care nu se cunoaște numărul paginilor din publicație, se va menționa numărul total de pagini al articolului. 

FOARTE IMPORTANT! 

 

  1. ISSN/ISBN: Se va menționa codul internațional de identificare sau codul intern (codul ISSN, respectiv codul ISBN pentru articolele publicate în volume, de exemplu, un volum ce cuprinde articolele prezentate la o conferință, seminar etc).

FOARTE IMPORTANT! 

 

  1. DREPTURI GESTIONATE: Sunt menționate cifrele corespunzătoare drepturilor patrimoniale gestionate pe bază de mandat, după cum urmează: 1. dreptul la remuneraţie compensatorie pentru copia privată; 2. dreptul la remuneraţie echitabilă pentru împrumutul public; 3. dreptul de retransmitere prin cablu; 4. radiodifuzare; 5. comunicare publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual de către public; ; 6. mandat special;  7. dreptul de reproducere; 8. realizarea de opere derivate.

 

  1. OBSERVAȚII: Se vor menționa, de exemplu teritoriul pentru care s-a acordat mandat – adică România (R)+Internațional (I).

 

  1. COAUTORI: În cazul în care opera este creată împreună cu un coautor sau mai mulți (deci este o operă comună sau colectivă), este obligatoriu de completat numele și prenumele coautorilor.

 

În cazul în care coautorul/coautorii sunt membri PERGAM, atunci numele și prenumele acestora va aparea automat la momentul completării.

În cazul în care coautorul/coautorii nu sunt membri PERGAM, atunci numele și prenumele trebuie completat.

 

FOARTE IMPORTANT! 

Aceste câmpuri sunt obligatorii de completat, în caz contrar, aplicația nu vă permite să parcurgeți etapele următoare pentru declararea operei.