1. TITLU: Se va completa denumirea integrală a operei aşa cum aceasta a fost adusă la cunoştinţă publică sau cum apare pe copertă. Se vor utiliza litere mici și diacritice, se vor folosi ghilimele sau alte însemne (semn de întrebare, exclamare, etc) doar dacă titlul operei, așa cum a fost publicat, conține astfel de însemne.

De exemplu: Nonfigurativul, punct de plecare sau de sosire în arta modernă, Tratat de drept comercial român, Ediția a-III-a, “A” de la “Academica”, etc.

FOARTE IMPORTANT!

 

  1. TIP: Se va menţiona tipul operei, respectiv: juridic, medical, tehnico – ingineresc, economic, religie, beletristică, teatru etc. La tipul operei, membru poate avea posibilitatea să adauge el un tip nou, dacă consideră că nu se potrivește cu ce se află deja în baza noastră de date.

FOARTE IMPORTANT!

 

  1. GENUL: Se va menţiona genul operei, respectiv: curs universitar, tratat; monografii; note de curs; suport de curs; articole în reviste de specialitate; teze de doctorat; practică judiciară; culegere de acte normative (culegeri, acte normative adnotate şi comentate); dicţionare; manuale şcolare; alte opere scrise ce nu au caracter științific (texte literare; romane; poezii; povestiri; traduceri);  alte texte care nu intră în categoriile menţionate anterior.

FOARTE IMPORTANT!

 

  1. DATA PUBLICĂRII: Se va menționa data primei publicări sau data când opera a fost adusă la cunoștința publicului pentru prima dată.

FOARTE IMPORTANT! 

 

  1. PRECIZĂRI TITULAR: Se vor menţiona cesiunea și durata acesteia, iar în cazul moștenitorului anul decesului autorului și cota parte a titularului/titularilor (în %). Această rubrică este obligatoriu de completat doar în cazul drepturilor patrimoniale 6-8 din mandat, și în cazul moștenitorilor.
  2. ISBN - Se va menționa codul internațional de identificare sau codul intern (respectiv codul ISBN).

FOARTE IMPORTANT! 

 

  1. FELUL OPEREIINDIVIDUALĂ – opera creată de un singur autor.

COLECTIVĂ - opera în care contribuțiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. În lipsa unei convenții contrare, dreptul de autor asupra operei colective aparține persoanei fizice sau juridice din initiațiva, sub responsabilitatea si sub numele căreia a fost creată. (de exemplu: enciclopediile)

COMUNĂ - opera creată de mai mulți coautori, în colaborare.

 

  1. DREPTURI GESTIONATE: Sunt menționate cifrele corespunzătoare drepturilor patrimoniale gestionate pe bază de mandat, după cum urmează: 1. dreptul la remuneraţie compensatorie pentru copia privată; 2. dreptul la remuneraţie echitabilă pentru împrumutul public; 3. dreptul de retransmitere prin cablu; 4. radiodifuzare; 5. comunicare publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual de către public; ; 6. mandat special;  7. dreptul de reproducere; 8. realizarea de opere derivate.

 

  1. OBSERVAȚII: Se vor menționa, de exemplu: teritoriul pentru care s-a acordat mandat,  adică România (R)+Internațional (I), denumirea editurii unde a fost publicată opera, numărul de pagini,etc.

 

  1. COAUTORI: În cazul în care opera este creată împreună cu un coautor sau mai mulți (deci este o operă comună sau colectivă), este obligatoriu de completat numele și prenumele coautorilor.

 

În cazul în care coautorul/coautorii sunt membri PERGAM, atunci numele și prenumele acestora va aparea automat la momentul completării.

În cazul în care coautorul/coautorii nu sunt membri PERGAM, atunci numele și prenumele trebuie completat.

 

 

FOARTE IMPORTANT! 

Aceste câmpuri sunt obligatorii de completat, în caz contrar, aplicația nu vă permite să parcurgeți etapele următoare pentru declararea operei.