Cuantum remunerațiilor repartizate fiecărui membru este stabilit în funcție de cuantumul remunerațiilor colectate, numărul de membri care au intrat în repartiție și numărul de opere (cărți și articole).

Cuantum remunerațiilor repartizate fiecărui membru este stabilit în funcție de criteriile de repartiție existente în Statutul PERGAM (art. 14) modificat conform hotărârii Adunării Generale nr. 6/21.03.2014, admise de Judecătoria sector 3 București prin Încheierea din 21.10.2014:

”(....) se repartizează titularilor de drepturi potrivit următoarelor procente:

- 55% - pentru tratate, cursuri universitare, teze de doctorat, monografii și alte opere scrise ce nu au caracter științific;

În cazul dreptului de retransmitere prin cablu și a dreptului de radiodifuzare, în categoria mai sus menționată, sunt incluse și alte opere scrise utilizate în activitatea de radiodifuzare.

- 30% - pentru articole, studii, comentarii, recenzii, cronici publicate în reviste de specialitate;

În cazul articolelor, sumele se vor repartiza în mod egal coautorilor, cu excepția cazurilor în care aceștia au comunicat organismului de gestiune colectivă, printr-o declarație pe proprie răspundere sau în cadrul declarației de repertoriu, proporțiile de repartizare a remunerațiilor sau părțile de contribuție ale autorilor la realizarea operei scrise.

- 10% - pentru practică judiciară, dicţionare, note de curs şi alte asemenea, care nu intră în categoriile menţionate anterior;

- 5% - în mod egal tuturor titularilor de drepturi pentru folosirea repertoriului înscris.

 

(...) În cadrul categoriei de tratate, cursuri universitare, teze de doctorat, monografii și alte opere scrise ce nu au caracter științific (beletristică, romane, nuvele, povestiri, povești, poezie etc), remunerațiile vor fi alocate după cum urmează:

- opere scrise create înainte de anul 1990 – 0,1%;

- opere scrise create între anii 1990-1996 – 0,5%;

- opere scrise create între anii 1997-2011 – 29,4%;

- opere scrise create cu 3 ani înainte de data repartiției – 70%.

 

(...) În cadrul categoriei articole, studii, comentarii, recenzii, cronici publicate în reviste de specialitate, suma de repartizat este stabilită în funcție de numărul de pagini al operei scrise. Astfel, pentru operele scrise cu numărul de pagini cuprins între 0-10, va fi alocată 30% din sumă, iar pentru operele scrise cu un număr egal sau mai mare ca 11 (pagini), va fi alocată 70% din sumă. În cadrul acestei categorii, remunerațiile vor fi alocate conform procentelor prevăzute la pct. 7.”